Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Středočeský 42-KK Středočeský -obor 11,15 Odpověď na téma: 42-KK Středočeský -obor 11,15

#22256
Jana Kolečková Veselá
Host

14:00 Matěj Zikmunda, Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce
Modelová studie budovy gymnázia v Nymburce
https://youtu.be/Pfrq16gZV6c
Vítáme Vás, přejeme úspěšné obhajoby a prosíme o dodržení časového limitu. Je třeba zodpovědět 3 otázky poroty. Děkujeme.
Otázky poroty:
1. U této stavby je znám architekt, zajímal jste se také o další stavby architektů F. Havlíčka a J. Kříženeckého? A pokud ano, byly tyto informace přínosné pro vaši práci?
2. Pokud jste měl možnost v archivu studovat architektonické plány stavby, objevil jste i jiné slohové varianty pro stavbu? Myslíte si, že stavebník (město) měl vliv na výslednou podobu budovy?
3. Při tvorbě modelu jste se rozhodl, že nebudete používat žádnou nosnou konstrukci modelu. Jaké jsou nevýhody tohoto rozhodnutí?