Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Středočeský 42-KK Středočeský -obor 3,4,6 Odpověď na téma: 42-KK Středočeský -obor 3,4,6

#22248
Dušan Hrčkulák
Host

Děkuji za odpověď. Dotaz se měl dotknout také toho, zda byly popsány nějaké přirozené cesty „přenosu“ mikrobiomu mezi dospělými lidmi. Jako nepřirozenou cestu jste zmínila transplantaci a zmínila jste se o několika přirozených cestách přenosu mikrobiomu z matky na dítě.