Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – kraj ZL – obor 14 Odpověď na téma: 42 – kraj ZL – obor 14

#22241
Tereza Říhová
Host

Vážená poroto,
děkuji za vaše dotazy.

1. Osobně se přikláním k dekriminilizaci prostituce, která by svými pravomocemi zasahovala dál. Znamenalo by to větší otevření tématu sexbyznys a větší ochranu pro jeho provozovatele.

2. Smyslem mé práce bylo poskytnout nestranný pohled do světa sexbyznysu a jeho možného zdanění. Co se týče kontroly sexbyznysu, tak samotná legalizace prostituce je pouze začátkem. Dalším možným krokem by mohla být úplná dekriminalizace, která by posunula prostituci do roviny tzn. „běžných povolání“. Pokud by k tomu došlo, pak by se na prostituci měly vztahovat hlavní zásady zákoníku práce se stejnými právy a povinnostmi.

3. Nejvíce mě překvapila radikálnost některých názorů na prostituci. Někteří respondenti se přikláněli až k lynčování prostitutek, druzí potom viděli prostitutky jako oběti společnosti.

4. Ano zavedla, jelikož by se ještě více snížilo riziko přenosu pohlavních chorob.

5. Vysoké školy by mohly zavést programy na podporu těchto studentů, které by přispívaly či úplně hradily základní studijní výdaje tj. MENZU, kolej a studijní materiál. Pokud je pro studenta či studentku na prvním místě samotné studium, měla by být tato pomoc dostačující.

6. Myslím si, že hlavní motivací Pirátské strany k vytvoření tohoto zákona bylo zvýšení státního příjmu, tato skutečnost mohla být realizována pomocí regulace šedé ekonomiky. Samotné zlepšení postavení prostitutek ve společnosti a ulehčení odchodu ze sexbyznysu je, dle mého názoru, pouze určitá forma kontroly pracovníků pohybujících se v sexbyznysu.

7. Můj názor na mužskou prostituci se nijak neliší od názoru na ženskou prostituci. Prostituce byla, je a pravděpodobně i bude. Závisí pouze na tom, jak se k ní jako společnost postavíme. Pokud bude fungovat sexbyznys dle regulí zákona, nevidím důvod, proč by mělo být na jeho provozovatele nahlíženo s despektem. Prostituce v dnešní podobě (bez legalizace) mě nijak přímo neovlivňuje a provozovatele prostituce neodsuzuji, pokud k tomu nejsou donuceni (což neschvaluji a zároveň je tento fakt je trestán) považuji to za jejich svobodnou volbu.

Tereza Říhová