Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Středočeský 42-KK Středočeský -obor 16 Odpověď na téma: 42-KK Středočeský -obor 16

#22222
Adéla Zelenková
Host

Vážený pane Jakubče,
ráda bych se vyjádřila k Vašemu komentáři.

Za překlepy se omlouvám, v příštích pracích je budu důsledněji eliminovat.

Zkratka KGB byla použita v knize Zdeňka Jelínka Partyzánský oddíl zvláštního určení Zarevo, kterou jsem využila. Po úvaze jsem se rozhodla zkratku v práci ponechat, neboť jsem si řekla, že si čtenář asi snáz asociuje KGB než jeho předchůdce NKVD.

Moje práce měla původně zahrnovat informace o panu Midrlovi, oddílu Zarevo a rodině Zámostných. Při bádání se mi do rukou dostávaly zajímavé archiválie a poznatky z nich získané mi přišly ideální k dokreslení obrazu obce za druhé světové války. Židovská tematika nebyla primárním tématem práce, nicméně k stručnému nastínění událostí mi přišla nezbytná. V bádání hodlám nadále pokračovat, téma má pro mě osobní význam.

Při sbírání informací o oddílu Zarevo jsem nacházela články, které se odkazovaly na práci Zdeňka Jelínka. Kniha mi byla užitečnou pomůckou při sepisování seminární práce. Ke konci 80. let byl nutný nekritický pohled na sovětské bojovníky. Nicméně Zdeněk Jelínek byl omezen v publikování a nesympatizoval s režimem, jsem jeho práci považovala za relevantní. Ovlivnilo mě rovněž zjištění, že v naší obci prožil život člověk, který je z mého pohledu hrdina.

Nyní bych ráda odpověděla na Vaši otázku. Nesouhlasím s černobílým viděním dějin a kritický pohled na každou událost je nutný. Podle mého názoru diverzní činnost na komunikacích byla komplikací nejen pro nepřítele, ale i pro místní obyvatele pro dojíždění za prací nebo pro běžné cestování. Za poskytnutí pomoci partyzánům hrozil trest smrti pro celou rodinu, v nejhorším případě perzekvování celé obce. Za neposkytnutí pomoci by se mohli vyčerpaní a nervózní partyzáni mstít nebo si například požadované suroviny a potraviny vymoci násilím.

Zvolené téma seminární práce má pro mě osobní význam nejen z hlediska současného bydliště. Válečná tematika mi byla vždy blízká. Jak jsem psala v závěru své práce, nic není černobílé, neexistuje výhradně kladná či záporná postava. Osobně i přes všechna negativa vnímám působení výsadků kladně. Muži se dobrovolně vydali bojovat za vlast v drsných podmínkách, vystaveni hrozící smrti bez ohledu na to, jestli jsou například Rusové, Češi, Slováci, Ukrajinci nebo Tataři. Nevím, kolik dnešních mladých mužů kolem 18.–20. roku života by dobrovolně nasadilo svůj život a šlo bojovat za vlast bez jakékoliv jistoty a jakéhokoliv zázemí.

Děkuji a těším se na další spolupráci.
Adéla Zelenková