Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Středočeský 42-KK Středočeský -obor 11,15 Odpověď na téma: 42-KK Středočeský -obor 11,15

#22220
Tomáš Dráb
Host

1. Porota postrádá teoretickou část práce se specifikací základních cílů. Můžete nám ozřejmit, jaká byla kritéria a požadavky pro návrh rodinného domu?

Cílem tohoto projektu bylo jak jsem již zmiňoval v mé obhajobě navržení energeticky úsporného domu, bylo tak dosáhnuto pomocí zvolených materiálu. Dále jsem chtěl aby dům využíval ekologicky výhodné vytápění (proto je zde zvolené tepelné čerpadlo) a dále je zde využití solárních kolektorů pro ohřev vody. Dum vlastně vyžívá téměř všechny ekologicky výhodné prostředky, jako je využití dešťové vody, solární kolektory a dále tepelné čerpadlo (vzduch voda).

2. Krov je uvažován jako vaznicový, proč je zvoleno nezvyklé umístění vaznice v úrovni krokví? Jak jsou vrcholové vaznice podepřené?

Vrcholové vaznice jsou ztužené díky kleštinám, které krov ztužují, tudíž zde není potřeba aby krov obsahoval sloupky k podepření, protože se veškerá váha krovu bude přenášet na okapových vaznicí a dále do svislých nosných stěn.

3. Proč jste terasu orientoval na severní stranu, pro jaký druh zástavby je dům uvažován?

Orientace terasy na severní stranu byla z mého pohledu nejvýhodnější, chtěl jsem dosáhnout absolutního soukromí a vzhledem k umístění domu dle světových stran mi přišlo jako výhodné umístit terasu na severní stranu a ponechat tak design zahrady.
Neměl jsem konkrétní místo, kde by mohl být dům umístěn, takže by se mohlo uvažovat zárověň o městskou zástavbu i venkovskou zástavbu. Vzhledem, ale k mému zvolenému tvaru parcely, tak by bylo nejvýhodnější venkovská zástavba kvůli zachování soukromí. osobně bych doporučoval pásovou zástavbu.