Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Středočeský 42-KK Středočeský -obor 11,15 Odpověď na téma: 42-KK Středočeský -obor 11,15

#22190
Jana Kolečková Veselá
Host

Vítáme Vás, přejeme úspěšné obhajoby a prosíme o dodržení časového limitu. Je třeba zodpovědět 3 otázky poroty. Děkujeme.
Otázky poroty:
1. Porota postrádá teoretickou část práce se specifikací základních cílů. Můžete nám ozřejmit, jaká byla kritéria a požadavky pro návrh rodinného domu?
2. Krov je uvažován jako vaznicový, proč je zvoleno nezvyklé umístění vaznice v úrovni krokví? Jak jsou vrcholové vaznice podepřené?
3. Proč jste terasu orientoval na severní stranu, pro jaký druh zástavby je dům uvažován?