Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – kraj ZL – obory 02, 10 Odpověď na téma: 42 – kraj ZL – obory 02, 10

#22183
Vít Hausmajer
Host

Délku zalévání ovlivňuje hlavně RTC modul, který řídící jednotce dává čas. Jednotka dále vyhodnocuje, zda čas souhlasí s přednastaveným časem pro zalévání (Ten si uživatel určuje sám). Čas spínání a přesný čas je momentálně možné nastavit za pomocí technika nebo zkušenějšího uživatele, který čas zalévání nastaví podle potřeb uživatele v programu. Nyní ale vylepšuji práci tak, že jsem přidal tlačítka MENU, NAHORU a DOLŮ, aby uživatel nemusel volat pokaždé technika nebo zkušeného uživatele, který by provedl změny spuštění v určitý čas. Samozřejmě zalévání souvisí s daty, která odesílají čidla do mikroprocesoru. Vysvětlím Vám to na jednoduché situaci. Pokud jednotka vyhodnotí, že je čas shodný s časem závlahy, například od 5:00 do 5:30 a vlhkost půdy je například 25%, hladina vody je OK a neprší, tak by se mělo spustit zavlažování. Jakmile ale přijde bouřka a začne pršet, nebo se zvýší vzdušná vlhkost a nebo se sníží hladina vody v sudu, studni nebo rezervoáru, například v 5:15, dojde k zastavení zalévání.

Ano, čísla pro měření hladiny vody jsou pevně nastavená, ale v programu je již nastavena bezpečná „hystereze“, takže nedochází k zapínání a vypínání čerpadla ihned po dosažení přesné hodnoty. Jak už jsem zmínil v předešlé odpovědi na otázku 1). Pracuji na vylepšení -> přidávám tlačítka pro nastavení jednotlivých hodnot tak, aby si uživatel bez odborné pomoci a pouze s manuálem vystačil na nastavení jednotlivých parametrů, které budou vhodné pro jeho podnebí a prostředí, ve kterém řídící jednotka bude pracovat.