Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Středočeský 42-KK Středočeský -obor 16 Odpověď na téma: 42-KK Středočeský -obor 16

#22175
Jiří Zoul Sajbt
Host

Jan Vondráček

Chronologicky nelogické řazení „Dětství a vzdělání“ Jana Fouska a až za touto kapitolou jsou starší dějiny jeho rodiny. Působí to trochu disharmonicky.
Gramaticky práce kvalitní, obsahově však až příliš vychází z již hotové dizertační práce.
Nedostatečně ocitované některé zdroje – seznam „Noviny a časopisy“ (když už oddělovat, což není potřeba, tak lepší termín „Periodika“), ale hlavně chybí autoři a názvy článků, čísla časopisů, ze kterých bylo čerpáno a stránky, na nichž se citované články nacházejí.