Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Středočeský 42-KK Středočeský -obor 16 Odpověď na téma: 42-KK Středočeský -obor 16

#22173
Jiří Zoul Sajbt
Host

Tereza Růžičková

Citace z velké části z internetu, což je škoda, neboť v průběhu let vznikla celá řada publikací (zejména z pera pracovníků Památníku v Terezíně), které jsou dostupné.

Značná část práce trochu připomíná pokus o ediční zpracování korespondence z rodinného fondu.

Škoda také fotografií z publikací, které nebyly pořízeny oskenování a jsou tam na nich výrazné odlesky, nebo jsou vlivem přehnutí stránek křivé.

Místy překlepy – zejména v datacích.

Nebylo by od věci lépe seřadit seznam zdrojů, ze kterých bylo čerpáno (ideálně abecedně).