Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Středočeský 42-KK Středočeský -obor 3,4,6 Odpověď na téma: 42-KK Středočeský -obor 3,4,6

#22168
Anna Vávrová
Host

Určitě plánuji se touto problematikou zabývat i nadále. Nyní se budu podílet na výzkumu spojeným s diabetem 2. typu, ráda bych se ale k problematice hnědé tukové tkáně vrátila.
Ano, myslím, že u myší B6 hraje inzulinová rezistence roli ve funkčnosti BAT. Nedokážu říci, proč se myši B6 dožívají vyššího věku, i toto by byla možnost pro pokrčování v mém výzkumu.