Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Středočeský 42-KK Středočeský -obor 16 Odpověď na téma: 42-KK Středočeský -obor 16

#22158
Jiří Zoul Sajbt
Host

Anna Kuklíková
K jinak zdařilé práci mám jednu zásadní výtku. Nespecifikovala jste (nejlépe hned někde na začátku práce) pojem pivovar. Od toho se Vám odvozuje řada nesrovnalostí v textu. Pivovar specializovaná budova (případně soubor budov) určená k výrobě piva. Ono se to zdá jasné, ale pro starší dějiny je to matoucí. Totiž to, že klášter nebo město získalo třeba někdy ve 14. století právo vařit pivo, neznamená, že tam byl pivovar. Dlouhá staletí si lidé vařili pivo doma pro své potřeby, případně pro potřeby drobného šenkování doma ve světnici. V žádném pivovaru. Proto vznikl cech sladovníků, o kterém také hovoříte. Sladovníci vyráběli slad a prodávali ho těmto lidem. Vlastně do domácností. Proto šlechtické pivovary (pivovary v pravém slova smyslu) byly často prvními pivovary a to byl důvod, proč proti nim měšťané tak vystupovali – ekonomicky je ohrožovaly – začaly pivo vařit skutečně „ve velkém“. To byl i důvod, proč se pod městem kopaly tak velké sklepy, o nichž rovněž píšete. To pivo potřebovaly jednotlivé domácnosti někam dávat.
Vysvětlení tohoto vedostatku Vaší práce je ale paradoxně důvodem, proč souhlasím s Vaším závěrem, že pivovar u zámku byl založen v 16. století. Jen s konkrétním vročením do roku 1546 bych byl opatrný, protože první zmínka (o čemkoli – nejen o pivovaru), zpravidla není datem vzniku. Vznik první zmínce většinou o nějaký čas předchází.