Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Středočeský 42-KK Středočeský -obor 3,4,6 Odpověď na téma: 42-KK Středočeský -obor 3,4,6

#22149
Tereza Müllerová
Host

Co se týče živočišných modifikací… Molekulární biologie a GMO jsou témata, která mě v současné době velice zajímají, proto jsem se zaobírala i různými procesy modifikace živočichů. Z některých stran pohledu mi přijde dokonce snazší než modifikace rostlin. Například v některých případech vůbec není třeba vektoru k přenosu editoru do organismu. Editor se jednoduše vloží do embrya. Tím samozřejmě nechci tvrdit, že bych se hlava nehlava vrhla do tvorby GMO, nicméně základní princip už mám vyzkoušený a tvorba CRISPR-Ca9-guide komplexu pro knockout je v rostlinách i živočiších úplně stejná.