Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Středočeský 42-KK Středočeský -obor 3,4,6 Odpověď na téma: 42-KK Středočeský -obor 3,4,6

#22148
Radka Olivová
Host

Děkuji Vám za vyčerpávající odpověď. Nemám další dotazy. Přeji hodně úspěchů v další práci na poli vědy.
Velmi kvalitní práce z hlediska náročnosti tématu na teoretické znalosti, přesnosti formulací a práce s odborným jazykem, vlastního přínosu k řešené problematice a formálního zpracování.
Klady:
Bohaté literární zdroje, srovnání se zahraniční literaturou…
Vysoká úroveň práce po formální, typografické a grafické stránce…
Praktický přínos a přesah, možnost dalšího využití a rozpracování.
Dobré prezentační a komunikační dovednosti.