Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – kraj ZL – obory 02, 10 Odpověď na téma: 42 – kraj ZL – obory 02, 10

#22080
Roman Koutný
Host

Otázky celé poroty pro:
Zora Zemanová – obor 02
1) V práci i videu občas mluvíte v množném čísle, je to možné chápat, že to není jen Vaše práce? (J. Nevařil)
2) Otázka na Fourier spectrum. Na str. 12 píšete, že ZZ Ceti mají periody od 2 min do 20 min (120 s – 1200 s). Šlo by popsat, kde a jak by se to projevilo na grafu světelné křivky při periodě Δt = 120 s v souvislosti s frekvencí v mHz? (R. Koutný)
3) Proč jste si vybrala k pozorování právě polskou hvězdárnu. Mělo to nějaký praktický důvod? (Z. Hrdina)
4) Co by to znamenalo, kdybyste ze svých měření zjistila, že některý z Vámi pozorovaných bílých trpaslíků je proměnná hvězda? (Pozn. název dalekohledu Zeiss je původem německého a německá výslovnost tohoto jména/názvu je dost odlišná od Vaší výslovnosti). (Z. Hrdina)