Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Středočeský 42-KK Středočeský -obor 16 Odpověď na téma: 42-KK Středočeský -obor 16

#22075
Jiří Zoul Sajbt
Host

Vojtěch Jaroš
Většina práce je složena několika monografií a tedy bez vlastního přispění autora.
Kromě nedostatků v obrazové příloze, o které psali již kolegové, se mi nezamlouvá umístění odkazů na zdroje. Odkazy jsou součástí textu a měly by tedy být s ním. Buď přímo na stejné straně v podobě poznámky pod čarou (ideální), nebo na konci celého textu. Ale ne až za obrazovou přílohou a za seznamem literatury, ze které vycházejí.