Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Středočeský 42-KK Středočeský -obor 3,4,6 Odpověď na téma: 42-KK Středočeský -obor 3,4,6

#22053
Radka Olivová
Host

Moc děkuji za vyčerpávající odpověď. Práce má vysokou odbornou úroveň. Nemám další dotazy. Přeji Vám hodně úspěchů na poli vědy.
Přikládám pár postřehů:
Klady:
Velmi kvalitní práce z hlediska náročnosti tématu na teoretické znalosti, přesnosti formulací a práce s odborným jazykem, vlastního přínosu k řešené problematice a formálního zpracování.
Praktický přínos a přesah, možnost dalšího využití a rozpracování…
Velmi dobré prezentační a komunikační dovednosti, zajímavá forma prezentace.
Krátké shrnutí boranové chemie srozumitelné žákům SŠ a veřejnosti.
Vlastní nákresy.
Bohaté literární zdroje…
Poznámky k hodnocení:
…v poděkování opravit slovo schovívavost…
…výsledky: Hlavní cíl se mi úspěšně povedl (může se něco úspěšně nepovést :-))