Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – kraj ZL – obor 14 Odpověď na téma: 42 – kraj ZL – obor 14

#22011
Eva Kubišová
Host

Dotazy od celé poroty pro Anetu Malárovou

Odpovídejte prosím na všechny otázky v jednom bloku, odpovědi číslujte.

1. Co byste na základě výsledků práce rodičům doporučila? Na co by si měli dát pozor a co naopak funguje?
2. Někteří respondentů uvádějí, že nechtějí mít děti (SŠ) nebo že nechtějí být rodiči (ZŠ). Co by mohlo být podle Vás příčinou?
3. Co se Vám samotné líbí na tom, jak Vás vychovávají Vaši rodiče a co byste i sama ráda uplatnila při výchově svých dětí?
4. Trestat nebo netrestat? A pokud ano, kdy a za jakých pravidel?
5. Může být trest zároveň mantinelem, který každé dítě ve svém životě potřebuje?
6. Jaký je váš názor na fyzické tresty – bití dětí?
7. Co vy sama si myslíte o výchově bez trestu jen s odměnami?

Děkuji za Vaše odpovědi.