Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – kraj ZL – obor 14 Odpověď na téma: 42 – kraj ZL – obor 14

#22010
Eva Kubišová
Host

Dotazy od celé poroty pro Zuzanu Sklenářovou

Odpovídejte prosím na všechny otázky v jednom bloku, odpovědi číslujte.

1. Z jakého důvodu nejvíce lidí chová hlodavce?
2. Domníváte se, že chov domácího zvířete je odpovídající příprava na budoucí dítě?
3. Jak byste se snažila zmírnit osamělost u mladší generace?
4. Máte sama nějaké domácí zvíře? Pokud ano, jaký byl důvod jeho pořízení?
5. Jaký vliv, dle vás a vaší zkušenosti, má domácí zvíře na psychiku člověka v krizové situaci?
6. Myslíte, že platí teorie o nahrazení vztahu člověk – člověk vztahem člověk – zvíře pro dnešní dobu?
7. Můžeme se skrze zvíře naučit zlepšit, nebo přímo naučit vztahům k lidem, nebo nás to může od lidské společnosti odcizit?

Děkuji za Vaše odpovědi.