Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Středočeský 42-KK Středočeský -obor 16 Odpověď na téma: 42-KK Středočeský -obor 16

#22005
Jiří Zoul Sajbt
Host

A jako obvykle poslední – ten z Turnova.
Zdravím Vás všechny.
Jako moji kolegové pár řádek nejprve všeobecně.
K úrovni grafické úpravy obrazové přílohy (křivé obrázky, odražené blesky atd.) se zde obšírně už vyjadřoval Pavel Jakubec a nebudu se zbytečně opakovat. Něco jiného je, když si stránku a třeba i obrázek v knížce fotíte pro svou potřebu, abyste si jej později doma na monitoru připomněli. Je to rychlé, praktické a děláme to všichni. Ale pro svou potřebu. Pro publikaci se toto opravdu nehodí. Skener není dnes tak nedostupná věc.
V řadě případů bylo očividné malé vedení Vašich prací ze strany mentorů. Nevím, jestli to bylo zapříčiněno Vaší malou komunikací s vedoucími, nebo jejich laksním přístupem. Dovedu si představit, že to mohlo být oboje – případ od případu. V každém případě je to špatně. Jsou to první skutečně odborné práce, které ve svém životě děláte a je potřeba, aby Vám někdo řekl, co a jak. Berte to, prosím, jako typ k dalšímu studijnímu a badatelskému snažení. Snažte se příště dotlačit svého vedoucího, ať se nevyjadřuje jen k jednotlivým bodům – že někde na str. 15 máte špatně letopočet. Snažte se, aby se vyjádřil obecně k obsahu práce a k jejímu směřování. Abyste od tématu ve zbytečné snaze podat co nejširší souvislosti neodbíhali a nesklouzávali k jiným věcem a nebo naopak, abyste ke škodě obsahu práce některé věci neponechávali stranou.
Další věc je také zde již zmiňované citování internetových zdrojů. Jak píše Pavel Jakubec, je to zkrátka trend doby. Na druhou stranu tyto zdroje jsou zpravidla nerecenzované, neověřené a často i neověřitelné. Chápu, že některé informace se shánějí špatně a dokonce ani jinde, než na internetu je sehnat nelze. Horší je, když k tomu existuje ekvivalent v podobě odborné literatury a ještě navíc dostupné …
Vesměs mě potěšily témata Vašich prací. Klasické pedagogicko-historické úsloví praví, že nejlepší cesta k historii je přes historii vlastní. Ať už přes historii rodinnou, nebo geografickou.
Nyní se tedy budu vyjadřovat k jednotlivým pracem jednotlivě. Jak asi sami z mých poznámek poznáte, jsem historik starších dějin a tak se budu zaměřovat zejména na tyto aspekty Vašich prací. Snažil jsem se být shovívavý a nelpět na malichernostech, proto některá moje sdělení budou asi stručnější, než od mých kolegů. Někde mě však některé věci více, jak se říká, „praštily do očí“.