Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – kraj ZL – obor 17 Odpověď na téma: 42 – kraj ZL – obor 17

#21993
Pavel Lečbych
Host

Dvouletá Denisa: Není tvorba osvětové brožury a příručky vzhledem k existenci mnoha bezplatných on-line právních poraden „nošením dříví do lesa“?

Strnad David: V práci upozorňujete, že články na dezinformačních webech jsou mimo jiné často neobjektivní. Nakolik je podle Vás objektivita v médiích vůbec možná? Jak by mohl argumentovat někdo, kdo by chtěl tuto objektivitu zpochybnit?

Lesovská Ellen: V práci píšete, že v pastorační péči o homosexuálně orientované osoby má česká církev velké nedostatky. Pozorujete u vrcholných církevních představitelů snahu to změnit?

Kolář Jan: Co podle Vás bylo Havlovým největším přešlapem v praktické politice? A co jeho největším omylem ve filosofii?

Brada Pavel: Jak konkrétně by podle vás měla vypadat pomoc ČR Ujgurům?

Šil Ondřej: Nakolik na nálepce „populista“ v politické praxi záleží? Je to něco, z čeho si populističtí politici či jejich voliči dělají těžkou hlavu? A proč je tato kategorie významná z pohledu politologie?

Doanová Laura: Co by podle vás mohlo motivovat mladé Vietnamce k větší participaci na politickém životě v ČR?

Kamrlová Helena: Pokud byste měla vybrat jednu Mandevilleovu myšlenku, kterou by si studenti střední školy měli zapamatovat, která by to byla?