Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – kraj ZL – obor 17 Odpověď na téma: 42 – kraj ZL – obor 17

#21991
Petr Machala
Host

Laura Doanová
1) Máme nějaké srovnání s jinými státy EU v otázkách, které jste si položila?
2) Existuje výzkum, ve kterém je zmapovaný vztah většinové české společnosti k Vietnamcům?
Ellen Lesovská
1) Jaký je oficiální postoj katolické církve k homosexuálně orientovaným kněžím a věřícím?
Ondřej Šil
1) Jak je měřena míra objektivity v popisu politických událostí?
2) Existují i jiné definice/znaky populismu, než které citujete v práci?
3) Vycházíte z metodiky Roberta R. Barra (v seznamu literatury jsem ho nenašel). Byl podle této metodiky Václav Klaus populista? (výrazná osobnost, která utvářela naše novodobé směřování)
Jak Kolář
1) Proč mají mladí lidé v české republice dlouhodobě menší zájem o věci veřejné?
2) Jak si vysvětlujete, že se v otázce, která se týkala nejlepšího politika v poledních 30 letech, umístil na 2. a 3. místě Miroslav Kalousek a Dominik Feri?
3) Jaký byl vztah Václava Havla s Václavem Klausem?
Denisa Dvouletá
1) Co považujete ve své práci za největší přínos?
Pavel Brada
1) Jakým způsobem byste chtěl zabránit dalšímu útlaku a devastaci ujgurské kultury?
David Strnad
1) Které české médium podle Vás podává nejobjektivnější informace?
2) Jak přistupuje k dezinformačním webům naše vláda?
Helena Kamrlová
1) Jaká část Vaší vědecké práce byla ta nejtěžší?