Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 17 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 17

#21738
Petra Procházková
Host

Omlouvám se, neuložila se přesná umístění, pro jistotu uveřejňuji znovu.
Práce z prvního a druhého místa postupují do celostátní přehlídky SOČ. Práce z třetího místa postupuje do licitace.

1. m. Barbora Lucie Pavlíková
Právní postavení subjektu cestovního ruchu v České republice

2. m. Ivan Bejin
Politický marketing, big data a jejich vliv na svobodu voleb

3. m. Marek Břečťan
Mezinárodní trestní právo a jeho vývoj

4. m. Lucie Schejbalová
Komparace projevů politického aktivismu v ČR