Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 17 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 17

#21737
Petra Procházková
Host

Vážení studenti,

děkujeme za vaši účast v soutěži SOČ. Jsme rádi, že jsme to v letošních nezvyklých a obtížných podmínkách všichni zvládli. Těšíme se na další setkávání a přejeme mnoho úspěchů v oborech, kterým se budete věnovat.

Výsledková listina 42. ročníku KK SOČ v Praze – obor č. 17 – Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory

Práce z prvního a druhého místa postupují do celostátní přehlídky SOČ. Práce z třetího místa postupuje do licitace.

m. Barbora Lucie Pavlíková
Právní postavení subjektu cestovního ruchu v České republice

m. Ivan Bejin
Politický marketing, big data a jejich vliv na svobodu voleb

m. Marek Břečťan
Mezinárodní trestní právo a jeho vývoj

m. Lucie Schejbalová
Komparace projevů politického aktivismu v ČR

Licitace znamená, že se ještě o postup do celostátního kola „utkáte“ s případnými dalšími soupeři v případě, že bude v celostátní soutěži volné místo. Budeme vás kontaktovat s přesnými informacemi.