Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 4 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 4

#21656
Monika Sobková
Host

Výsledková listina 42. ročníku KK SOČ v Praze – obor č. 4 Biologie

Práce z prvního a druhého místa postupují do celostátní přehlídky SOČ.
Práce ze třetího místa postupuje do licitace.

1. m. Veronika Musílková
Vliv VEGF růstového faktoru na diferenciaci kmenovýh buněk směrem k hladkému svalu

2. m. Marie Durdilová
Zavedení nového cytogenetického markeru pro možnou detekci pohlavních chromozomů u sekáčů

3. m. Matěj Vícha
Antimikrobiální peptidy proti meticilin rezistentnímu Staphylococcu aureu

4. m. Lukáš Dvořák
Adheze a proliferace dospělých kmenových buněk na nanocelulózových nosičích

5. m. Kristýna Pokorná
Odhad stáří jedinců druhu Vilejš stvolnatý (Lepas indica) na základě předchozích studií a využití údajů o teplotě povrchu Indického Oceánu získaných z růstových linií schránek vzorků ke stanovení dráhy pohybu trosek letu MH370 po Indickém Oceánu

6. m. Marta Sýkorová, Eliška Moťková
Souvislost mezi obezitou a Alzheimerovou chorobou: chování a paměť u myšího modelu neurodegenerace