Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 5, 8 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 5, 8

#21608
Zuzana Činčerová
Host

Dobrý den, děkuji za otázky.

1. Jak jsem zmiňovala, léčiva se odnáší zpět do lékárny. Tam se skladují v plastových kontejnerech a potom si je přebírají specializované firmy. Ty je většinou za určitých bezpečnostních podmínek spalují, aby se zamezilo dalšímu pronikání do životního prostředí. Spalovány jsou včetně použitých kontejnerů a za kontroly emisí. Tento způsob zbavování se léčiv je daleko méně rizikový než např. uskladňování na skládkách, kde by se léčiva postupně vstřebávala do půdy. Z hlediska ochrany životního prostředí je to momentálně asi nejlepší možný způsob.

2. Způsob, kterým jsem pokus prováděla, nepoukazoval na konkrétní druhy bakterií. Nebylo možné přesně zjistit, jaké bakteriální kolonie vyrostly, proto jsem se tomu blíže nevěnovala. Jak jsem v práci zmiňovala, největší rozdíl by byl při provádění na nekomplexních půdách. Takovéto půdy na kultivaci mikroorganismů obsahují pouze soli a živiny se do nich přidávají postupně – tímto způsobem by bylo možné zjistit, jaké bakterie vyrostly a na jakých konkrétních látkách. Určitě by bylo zajjímavé podobné pokusy provést, protože by se ještě přesněji ukázalo, jakým způsobem rezistence na ibuprofen a další látky funguje. Tyto pokusy jsem ale z časových důvodů neprováděla. Půda z třetí lokality mi byla poskytnuta v laboratoři a pocházela z blízkosti farmaceutické firmy. Byly s ní v tu dobou v Mikrobiologickém ústavu prováděné kontrolní pokusy (zda neobsahuje nedovolené látky či zda není koncentrace léčiv moc vysoká). Tyto informace neměly být pro veřejnost v tu chvíli dostupné – abych např. nemohla firmu nějakým způsobem poškodit. Proto mi bylo pouze řečeno, že půda pochází ze středních Čech a prokazatelně se v ní určitá léčiva v malých koncentracích vyskytují.

3. V mnou prováděném pokusu by růst bakterií mohl ovlivnit také přístup vody či například používání/nepoužívání hnojiv. Pokus ovlivňuje také hloubka odebrané půdy – všechny mnou použité půdy byly proto ze stejné hloubky. Dalším faktorem může být například množství humusu a úrodnost půdy – to mohlo pomoci bakteriím ze zahradní lokality. Půda z blízkosti řeky měla pravděpodobně o trochu jiné složení (méně humusu), což mohlo hrát roli např. v souvislosti s objevenou nerezistencí na ibuprofen.