Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 6, 14 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 6, 14

#21519
Renata Švestková
Host

Děkuji TEREZE za vložené odpovědi a zatím co komise bude číst její odpovědi, poprosím Nikolu Hrazdirovou, aby se připravila a přečetla si od členek komise jejich připomínky.

název práce: Vliv masážních technik na odstranění myofasciálních trigger pointů
autor: Nikola Hrazdirová

název školy: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova tř. 555/3, 37010 České Budějovice
odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=mO03IjXQkgY&feature=youtu.be

autor: Nikola Hrazdirová
Připomínky/pochvaly/náměty členů komise k předložené práci SOČ:
• Anotace: zkratka v anotaci MTrP – použít celý odborný název a zkratku dát do závorky. V anotaci není dobré používat „ICH“ formu.
• Mluvit o lidech jako testovacím vzorku je nevhodné. Dále na otázky se odpovídá, otázky se nepotvrzují.
• Latinské názvy se píší kurzívou.
• Teoretická část je poměrně široce pojata, na druhou stranu vzhledem k problematice, která se neomezuje pouze na 1 orgán lidského těla a je velmi komplexní, je toto pochopitelné
• Praktická část je velmi pěkně pojata, pozitivně hodnotím dlouhodobé sledování klientů a záznam jejich vyšetření.
• Pouze bych na počátku praktické části jasně uvedla, která hlediska (VAS, zmenšení jednotlivých trigger pointů…) bude následně hodnotit při vyhodnocení.
• Citace celých stran – nerespektování citační normy.
• Oceňuji precizní zpracování seznamu zdrojů dle citační normy a precizní zpracování formální úpravy práce SOČ.
• Video prezentace byla jednoznačně nejlepší!