Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 11 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 11

#21511
Blanka Spieglerová
Host

Děkujeme za odpovědi, nyní dostává prostor další soutěžící.

11:00 – 11:30 David Frankošvili; SPŠ stavební J. Gočára

https://youtu.be/zFGWY_Q0mHc

Vítáme Vás, přejeme úspěšné obhajoby a prosíme o dodržení časového limitu. Děkujeme

K práci REGENERACE BROWNFIELDU:
1. Co Vás vede k přesvědčení, že je levnější rekonstruovat něco starého, než postavit něco nového?
V praxi to často bývá naopak, prosím o zamyšlení nad výhodami a nevýhodami obou postupů.
2. Jaké se vyskytují nejčastější problémy při řešení brownfildu?
3. Nedohledali jsme v práci celkovou situaci, jakou máte představu o vyřešení parkování?