Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 17 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 17

#21507
Barbora Lucie Pavlíková
Host

Dobrý den vážená poroto,
děkuji za Vámi položen otázky.

1) Jaké vidíte důsledky pandemie COVID-19 na cestovní ruch v ČR i ve světě a do jaké míry ovlivní chování lidí a jejich zájem využívat služby v cestovním ruchu?

Současná situace změnila možnosti cestovního ruchu i cestování obecně. Dochází ke krachům cestovnívch kanceláří, leteckých společností a služeb poskytující cestovní ruch (hotely, restaurace..). Nastal velký úpadek, nikdo neví, jak nynější situace bude dlouho trvat Jako jistotu vidím opření se o právní řád, kde jsou podmínky jistě dané, momentálně se mohou měnit a přibývat nové právní úpravy. Doufám, že se situace brzy zlepší, nejenom v cestovním ruchu, který se stal jednou z nejvíce zasaženou oblastí, ale i v oblastech ostatních. Co se týče chování lidí a jejich zájem o cestovní ruch v momentální situaci, tak se domnívám, že lidé budou chtít převážně zachránit svojí zem a podpořít zdejší služby poskytovatelné cestovním ruchem a zdejší ekonomiku. Jsem však přesvědčna, že ve vyspšlejších zemích (ČR) je velká touha cestovní veřejnosti co nejdříve opět cestovat zahraničí, poznávat jiné země ve formách pobytových či poznávacích zájezdů.

2) Jaké vidíte možnosti rozpracování práce a její praktické využití?
Možnosti rozpracování práce momentální situace spojená s pandemií koronaviru přímo nabízí, nejenom u nás, ale také celosvětově. Jaký bude mít dopad na cestovní ruch a jaké s tím budou spojeny právní úpravy. Chtěla jsem přehledně zpracovat oblast cestovního ruchu z právního hlediska také z důvodu, že se této problematice věnovala pozornost okrajově. Jako přínos považuji i možnost pro zájemce této oblasti, seznámit se se základy problematiky, včetně uceleného náhledu na cestovní ruch z právního hlediska.V praxi by má práce mohla být užitečná pro zájemce, kteří se ocitnou v právní nouzi/pro právnické osoby hodlající po ukončení pandemie cestovní kancelář otevřít nebo by mohla být užitečná naopak vzheledem k finančním problémům vzniklým díky pandemii pro právnické osoby, které hodlají v souladu se zákonými předpisy svoji aktivitu v cestovním ruchu ukončit.

3) Jaká jsou úskalí rozvoje masové turistiky?
Úskalí rozvoje masové turistiky vidím v následujících přípaech: a)zdravotní problematika viz. stávající pandemie koronaviru, b)ekologická problematika-přeplnění významných turistických destinací turisty a omezování jejich počtu místními úřady (Benátky, Český Krmulov, Praha) c)politické faktory-zhoršení politické situace a nepokoje v dané zemi, d)problematika s dopravou-viz. stávající vyřazeí Boeingu B747-max

4) Jak zajistit udržitelnost ekologických dopadů, přístupnost a zároveň potřebnou úroveň služeb v budoucnu?
Udržitelnost ekologických dopadů si představuji formou plánovaného a rozumného omezení počtu turistů v dané destinaci, přísné dodržování vstupu do chráněných oblastí, regulace pohybu dopravních prostředků a tím snížení výfukových emisí, vytvoření kvalitních podmínek pro turisty (běžná věc ve vyspělých zemích-šetření vodou, výměna ručníku a povlečení za 2-3 dny a všeobecná osvěta mezi obyvateli a poskytovateli cestovního ruchu v dané destinaci)

5) Jak se změnil váš pohled na činnost CK v ČR?
Během práce na mé ročníkové práci jsem podstatně změnila na práci cestovních kanceláří. Jedná se zejména o profesionální a asertivní přístup ke klientele, k využití všech marketingových možností daných sociálními a ekonomickými faktory. Práce cestovního ruchu je velmi zajímavá a moje ročníková práce mi umožnila pohled na práci cestovních kanceláří v poztivnějším slova smyslu.

Děkuji,
přeji Vám zdravé a pohodové dny,

S pozdravem

Barbora Lucie Pavlíková