Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 6, 14 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 6, 14

#21484
Renata Švestková
Host

autor: Tereza Macholdová
Připomínky/pochvaly/náměty členů komise k předložené práci SOČ:
• Velmi málo literárních zdrojů.
• V textu nejsou nikde uvedeny citace použitých zdrojů dle citační normy.
• WWW stránky v seznamu zdrojů nejsou dle citační normy.
• V kapitole zdravotní účinky bych očekávala odkazy na nějaké výzkumy, které prokazují pozitivní vliv otužování nebo negativní vliv na organizmus.
• Kap. 5.5 Regulace hmotnosti není nijak odborně podložena.
• Dotazník patří do přílohy.
• Není nutné do příloh dávat jednotlivé vyplněné dotazníky, naopak je nutné kvalitně vyhodnotit dotazníky, považuji je za nedostatečné, výsledky je dobré prezentovat pomocí tabulek/grafů.
• V dotazníku studentka zaměnila slova „fyziologické“ a „fyzické“.