Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 3, 5 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 3, 5

#21460
Alexandra Kocmichová
Host

Omlouvám se a měním svou odpověď. Mez detekce je odlišná pro každý analyt, můžeme ji spočítat pomocí směrodatné odchylky a šumu od signálu z detektoru, nebo přes šumu v závislosti na směrnici kalibrační křivky. Mez detekce jsem v práci nepočítala, mohu jen nyní říct výsledek 300, avšak výsledek zřejmě není správný. Neznám přesný výpočet, resp. hodnoty, které mám dosadit do vzorce. Předpokládám, že trojnásobvek šumu bude 500mV, kterou jsem nastavila na detektoru, ku max. koncentraci.