Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 4, 8 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 4, 8

#21456
Jan Petr
Host

Pro všechny studenty:
Komise se shodla na následujícím pořadí:
Obor č. 4 (biologie)
1. Jiří Houska (+ postup do celostátního kola)
2. Michaela Wipplingerová (+ licitace a možný postup, uvolní-li se v jiném kraji místo)
3. Lucie Pechová
4. Tereza Kaucká

Obor č. 8 (Tvorba a ochrana ŽP)
1. Lada Švecová (+ postup do celostátního kola)

Na závěr bychom chtěli říci, že jste odvedli spoustu práce a je vidět, že jste se hodně věcí naučili, biologie má u nás rozhodně budoucnost. Gratulujeme vítězům, ostatní rozhodně uspěli také, i když nejsou první. Jsme si vědomi, že jste teprve na začátku a řešili jste problémy, se kterými se studenti běžně setkávají až na vysoké škole. Doufáme, že ve svém bádání budete pokračovat, poučíte se s případných chyb, k čemuž vám snad pomohou i naše komentáře. Letos jste měli kvůli koronakrizi náročnější podmínky a dokázali jste se s nimi skvěle vyrovnat. Hodně štěstí do budoucna.