Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 3, 5 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 3, 5

#21436
Šárka Klementová
Host

Slečna Fárníková – doplňující otázka k otázce č. 5:
Vysvětlete tvrzení, že u hustších mlhovin se bude více využívat IR spektroskopie – ovlivní hustota média oblast vlnových délek, které jsou pohlcovány?