Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 3, 5 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 3, 5

#21410
Šárka Klementová
Host

Slečna Hořejšová – doplňující otázka k otázce č. 3:
Člen poroty se netázal na směrodatnou odchylku u koncentrace, ale u hodnocení SPRÁVNOSTI analytické metody – str. 29, 1. odstavec.