Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 10 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 10

#21399
Josef Chrt
Host

Odpověď pro pana Obdržálka

Ano v prezentaci je chyba a chybu jsem zopakoval i ve videu. Výkon je uváděn ve W/m2.

Odpověď pro pana Čebiše

Inovativní je systém vytápění objektu, kdy část je vytápěna tepelného čerpadla a zbytek tepla je dodán pomocí topných podlahových fólií/rohoží. Tepelné čerpadlo je využito z důvodu zlepšení třídy energetického štítku budovy. Podlahové fólie na dotápění objektu byly upřednostněny před přímotopnými konvektory, u kterých dochází k přepalování a vysoušení vzduchu. Dále byly podlahové fólie zvoleny z estetického hlediska, jelikož jsou umístěny v konstrukci podlahy a tím pádem nejsou vidět a tepelná energie je dodávána rovnoměrně po celé jejich ploše na rozdíl od konvektoru který bývá umístěn ve většině případů pod okny.

Odpověď pro pana Schandla

Vytápění plynem je obecně levnější než vytápění elektrickou energií, ale vzhledem ke skutečnosti, že se v dané lokalitě není provedena plynofikace je vytápění elektrickou energií výhodnější. Investiční náklady na plošnou plynofikaci nebo na instalaci lokálních zásobníků plynu by byly vysoké a jejich návratnost neefektivní.

Odpověď pro pana Musilu

Inteligentní instalace po provedení rozvodů podle mého návrhu již nebude možna v plném rozsahu, například z důvodu jiné topologie rozvodů osvětlení, kdy je nutné mít všechny ovládané světelné vývody stažené přímo do rozvaděče, stejně tak vodiče ovladačů osvětlení. V mém návrhu není počítáno s prostorovou rezervou v rozvaděčích pro umístění aktivních prvků inteligentního řízení. Pro řízení vytápění by muselo být do místnosti přidána teplotní čidla opět stažená do rozvaděče. O FVE investor uvažuje, žádná příprava však nebyla navržena, v budoucnu mohou být střídače případně akumulátory umístěny v samostatném skříňovém rozvaděči v technické místnosti.