Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 1, 2 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 1, 2

#21394
Jana Kalová
Host

Porota si opět dovoluje polemizovat s úvodním tvrzením, že vstupní znalosti nezbytné k pochopení textu vaší práce nepřevyšují středoškolskou matematiku a fyziku. Teoretická mechanika a aplikace jejích mechanismů na komplexní systémy je náročné téma.
Děkujeme.
Prosím o případné další dotazy do 10.08.