Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 18 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 18

#21372
Lukáš Kořínek
Host

Noise2Void se dokáže natrénovat na jediném patchy ze snímku, tedy nezáleží příliš na rozlišení snímku. U NLM závisí rychlost i přesnost na rozměrech pole se kterým patch porovnáváme. Tedy znovu nezáleží tolik na rozlišení snímku, ale na parametrech NLM, které nastavíme. U NLM by ale rychlost klesala rychleji.