Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 1, 2 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 1, 2

#21332
Jana Kalová
Host

název práce: Matematické modelování vybraných problémů z teoretické mechaniky
autor: Jaroslav Scheinpflug
název školy: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8, Jírovcova 8, 37161 České Budějovice
odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=kBWhFcG1CM0

doplňující otázky:
1) Jsou některé zkoumané jevy popsatelné také klasickým Newtonovským přístupem, nebo je to možné výhradně za postupů Lagrange a Hamiltona?
2) Zkoumal jste vliv počátečních podmínek nebo přesnosti numerického algoritmu na vypočtený průběh řešení, případně máte v plánu téma vaší práce v tomto smyslu dále rozvíjet? (Pokud se jedná o chaotické systémy, nestačí se zabývat jen přesností fyzikálních konstant.)
3) Co vás inspirovalo k práci na složitém teoretickém tématu, který výrazně přesahuje rozsah SŠ učiva a kolik času jste práci věnoval?

časový limit pro vložení odpovědí nejpozději do: 10.01