Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 3, 5 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 3, 5

#21308
Šárka Klementová
Host

Seznam prací obor (3) Chemie
název práce: Modelování přenosu protonu ve vesmíru: Rozmanitá chemie methanolu a kyseliny mravenčí
autor: Karolína Fárníková
název školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Náměstí Františka Křižíka 860, 390 01 Tábor
odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=u6ctCZCkPbs&feature=youtu.be

doplňující otázky:
Otázka č. 1:
Jak jste se k tomuto relativně nevšednímu tématu a práci dostala?

Otázka č. 2:
Jaký je význam reakce přenosu protonu ve vesmíru, s ohledem na to, že se jedná o četnou a důležitou reakci? Proč jsou tyto reakce studovány?

Otázka č. 3:
Jak vypadala Vaše experimentální činnost – co přesně jste dělala sama?

Otázka č. 4:
Popište časovou náročnost experimentální části, kterou jste prováděla, a náročnost na strojový čas výpočtové části.

Otázka č. 5:
Vysvětlete, co rozhoduje o tom, aby se mlhovina zkoumala ve VIS / UV oboru či pomocí IR – dotaz k údajům na str. 10.

Otázka č. 6:
Str. 12 – proč vznik molekuly vodíku musí probíhat na povrchu, proč kvantum záření musí pohltit částice?

časový limit pro vložení odpovědí – viz pravidla