Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 3, 5 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 3, 5

#21298
Šárka Klementová
Host

Seznam prací obor (3) Chemie
název práce: Extrakce a analýza fenolických látek z rostliny Echinacea purpurea za zvýšeného tlaku a teploty
autor: Alexandra Kocmichová
název školy: Gymnázium J. V. Jirsíka, Fráni Šrámka, 23, 371 46 České Budějovice
odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=BVVIrHLnjaU&feature=youtu.be

doplňující otázky:
Otázka č. 1:
Je absolutní množství přítomných derivátů kyseliny kávové (CADs) v sušeném i čerstvém stavu stejné či podobné? Nedochází např. k degradaci apod.?

Otázka č. 2:
Proč nebyla extrakce za laboratorních podmínek provedena též dvakrát, jestliže tak bylo provedeno pro extrakci pomocí ASE (tj. je zde patrný vliv na účinnost extrakce)?

Otázka č. 3:
Uvádíte, že naměřené hodnoty obsahu jednotlivých složek mají velké odchylky způsobené pravděpodobně významnou nehomogenitou vzorku čaje. Proč tedy nebyly dále např. porovnány vzorky téhož čaje od téhož výrobce avšak z různých balení?

Otázka č. 4:
Jaká je mez detekce příslušné analytické metody?

Otázka č. 5:
Proč nejsou u účinnosti extrakce uvedeny směrodatné odchylky, jestliže veškeré extrakce byly provedeny v triplikátech?

Otázka č. 6:
Je správně třapatka či třapatkovka?

časový limit pro vložení odpovědí – viz pravidla