Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 3, 5 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 3, 5

#21289
Šárka Klementová
Host

Seznam prací obor (3) Chemie

název práce: Stanovení vitaminů B v krvi metodou kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí
autor: Kateřina Hořejšová
název školy: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8, Jírovcova 8, 37161 České Budějovice
odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=6Qp5vR9MjPM&feature=youtu.be

doplňující otázky:
Otázka č. 1:
Jaké množství piva bylo konzumováno před odběrem?

Otázka č. 2:
Proč byly použity pouze 3 interní standardy, jestliže bylo analyzováno celkem 11 různých analytů?

Otázka č. 3:
Proč nejsou v textu práce u hodnocení správnosti analytické metody uvedeny směrodatné odchylky, jestliže veškeré extrakce byly provedeny ve třech nezávislých opakováních?

Otázka č. 4:
Jaký je obsah vitaminů B v objemu piva, které bylo konzumováno ve srovnání s 1 tabletou (cca řádově)? Nemůže být výraznější nárůst koncentrace vitaminů B po požití tablety způsoben např. vyšším obsahem vitaminů B v tabletě oproti pivu?

Otázka č. 5:
Bylo by možné místo snížení meze detekce metody použít i jiný způsob umožňující kvantifikaci méně zastoupených vitaminů B v extraktu? Pokud ano, jaký?

časový limit pro vložení odpovědí – viz pravidla: