Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 17 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 17

#21276
Ivan Bejin
Host

Dobrý den, vážená poroto
děkuji Vám za otázky.

3) 3) Financováni politických kampani v USA. Jak omezit miliardáře ve sponzoringu prezidentských kandidátů? Jak by měla/mohla regulace vypadat (návrh zákona)?
Domnívám se, že by bylo vhodné hlavně omezit počet kampaní pouze na oficiální kampaň kandidáta a tím pádem zakázat podpůrné kampaně, které využívaly obrovské množství peněz k podpoře jednoho kandidáta. Úplně zakázat sponzoring by samozřejmě bylo moc drastické. Nabízí se tedy možnost, že by částka byla výrazně limitována a příspěvky by byly jednorázové – tj. všichni by mohli přispět pouze jednou, na jednu kampaň, omezenou částkou.

4) 4) Generovat prostředky pro účinný pol marketing ve stylu Cambridge analytika transparentně a spravedlivě – jedná se o nesmysl? Pokud, tak proč?
Myslím si, že o nesmysl se nejedná. Kdyby se tyto praktiky prováděly úplně transparentně, mohlo by to spíše vést k přesnějším poznatkům o voličích, které by ale nebyly zneužívány. Každý volič/uživatel sociálních sítí by ale musel k shromažďování jeho dat dát souhlas a musel by být informován o všech možných použitích těchto dat. V ideálním případě by také neexistovaly personalizované reklamy, které se ukazují pouze uživatelům, které budou zajímat. Je potřeba, aby kampaně byly plně transparentní a aby všichni voliči viděli všechno. Big data musí tedy sloužit pouze k vyšší informovanosti politiků, aby podle nich mohli přizpůsobit nebo upravit svůj program – ne pouze jeho části v reklamách.

2) 2) Jaké vidíte možnosti rozpracování práce a její praktické využití?
Práce by se dala prakticky rozpracovat například analýzou povědomí aktivních voličů o této problematice, ideálně v USA. Bylo by zajímavé do práce přidat i reálná čísla o tom, jaké procento americké populace tuší, že se něco takového děje. Tím pádem, využitím by mohlo být zvyšování povědomí o behaviorálních predikcích v politice a o různých způsobech manipulace. Umožnilo by to poté voličům se nad všemi reklamami a slogany zamýšlet kriticky a automaticky jim nevěřit. Zásadní silnou stránkou těchto manipulačních metod je to, že většina voličů o ničem takovém neví.

S pozdravem,
Ivan Bejin