Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 5, 8 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 5, 8

#21271
Jiří Bruthans
Host

1. Pokud by se ho podařilo potvrdit, jednalo by se o první důkaz přítomnosti organismů rozkládajících schránky v devonu Barrandienu.

2. Nalezení několika a určení osmi rodů foraminifer na této lokalitě a určení jejich morfotypů. Jako významný v oblasti výzkumu foraminifer ho považuji proto, že se jedná o první popis společenstva foraminifer na této lokalitě.

3. Nemusely se vůbec v daném čase na lokalitě vyskytovat, nebo zde mohly panovat nevhodné podmínky pro jejich zachování.