Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 15, 16 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 15, 16

#21250
Tereza Janurová
Host

Autor: Tereza Janurová
Název školy: Gymnázium Česká 64
Název práce: Obraz atentátu na císařovnu Alžbětu v českém dobovém tisku
Odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=J5YsjLIwa8M&feature=youtu.be
Seznam doplňujících otázek:
1. Dobrý den. Ano, záměrně jsem zvolila český dobový tisk vydávaný na území Čech, kdy jsem zvolila vedle Národních listů a Lidových novin především regionální tisk zastoupený i německy psanými novinami. Chtěla jsem zjistit, zda byla císařovna na našem území ve své době oblíbená, také jsem chtěla získat informace o atentátu, přípravách „festivit“ a informace o pohřbu samotném.
2. Používám informace z dobového tisku, přičemž každému věnuji samostatnou pozornost, jelikož mě zajímalo, jak psal dobový tisk o císařovně Alžbětě a v jaké intenzitě se tomuto tématu věnují. Interpretovala jsem tyto informace svými slovy, musela jsem „převést“ zastaralé archaické výrazy do dnešní mluvy. V každé kapitole na konci vzájemně srovnávám jednotlivé tiskoviny (množství
věnovaných informací, vizuální stránka,… A závěr je tvořen „sloučením daných informací“.
3. Tiskoviny čerpaly hlavně z rakouského tisku, jako např. Neues Wiener Tagblatt, ale také například z deníků vydávaných ve Švýcarsku (Journal de Geneve). Samozřejmě české dobové tiskoviny, hlavně ty „malé“ regionální čerpaly informace z Národních listů a Lidových novin.
4. Ano, samozřejmě byly vidět drobné odchylky, nejmarkantnější rozdíl byl u tisku Jihočeský dělník, vzhledem k jeho levicovému smýšlení není zmínka o císařovně Alžbětě tučným písmem viditelná na první pohled, jako tomu bylo například v Národních listech či v regionálním Budivoji. Informace o atentátu se omezují pouze na pár vět. Dělník naopak obhajuje atentátníka, který tyto činy koná z hladu a bídy a tím využívá tuto informaci pro svou agitaci…
5. Citové zabarvení samozřejmě není ve většině případů tak razantní (vzhledem k cenzuře). Je však cítit například v Lidových novinách, použitím českého jména Eliška. (nadpis: CÍSAŘOVNA A KRÁLOVNA ELIŠKA ZAVRAŽDĚNA) či naopak v již zmíněném Jihočeském dělníkovi. Nezabývala jsem se jinými osobnostmi (jako dotazovaný Schwarzenberg…), soustředila jsem se opravdu jen na osobnost císařovny Alžběty.