Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 18 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 18

#21227
Kateřina Špronglová
Host

9:00 Filip Havíř

SPŠE, Praha 2, Ječná 30

Automatické testování domácích úkolů z programování

https://www.youtube.com/watch?v=bU0BXhqruDs

Vítáme Vás, přejeme úspěšné obhajoby a prosíme o dodržení časového limitu. Je třeba zodpovědět minimálně 3 otázky dle svého výběru, další podle možností. Děkujeme

Otázky poroty:

● Hodnocení úkolů z informatiky by mělo kromě věcné správnosti zahrnovat také hodnocení „hygienických“ návyků studentů, jako je čistota kódu, používání bezpečných vývojových konstruktů a dávat také studentovi zpětnou vazbu o tom, v čem případně chyboval, aby se mohl ze svých chyb učit. Pro code review například existují (nejvíce asi pro Javu) obecně dostupné nástroje. Neuvažoval jste o nějakém způsob integrace s některým z těchto nástrojů? Jak Váš systém testování domácích úkolů poskytuje zpětnou vazbu o podstatě chyby v domácím úkolu?

● Jak pracné by bylo rozšířit váš systém tak, aby pracoval s úkoly v jiném jazyce, třeba vašem oblíbeném Pythonu? Lišila by se náročnost pro nějaký výrazněji odlišný jazyk, např. funkcionální Haskell? Jak složité by bylo rozšíření podporující složitější zadání, například zpracování grafického vstupu do jiného grafického výstupu, komunikační úkoly kde je nutný přístup k sítí / internetu?

● Pro praktickou použitelnost utility tohoto typu je klíčová bezpečnost – tj. jak je správně zmíněno v prezentaci, neumožnit nežádoucí side efekty odevzdaných domácích úkolů. Toto lze zabezpečit vhodným způsobem instalace a jasně definovanými požadavky na infrastrukturu, kde utilita poběží. Tato část mi v práci nějak chybí – dokážete alespoň stručně naznačit, jak by tato část řešení mohla vypadat?