Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 4, 8 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 4, 8

#21224
Jan Petr
Host

název práce: Mikrobiologická kontrola vzduchu v prostorách Střední odborné školy ve Veselí nad Lužnicí
autor: Lada Švecová
název školy: Střední odborná škola ekologická a potravinářská Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 600/I., 391 81 Veselí nad Lužnicí
odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=8AKgwIJSoxk&feature=youtu.be
doplňující otázky:
1. Co vedlo autorku k výběru daných místností – pivovar, terárium, mikrobiologická laboratoř? Proč není jako kontrola zahrnuta běžná školní třída, ve které žáci tráví nejvíce času?
2. V tabulce 1 je počet bakterií na litr vzduch a pak jsou uvedeny řádově jiné hodnoty (2-3; 1,5; 0,5) – pravděpodobně chybí jednotky (tis., mil. ?)
3. Data získaná z kultivace na MPA plotnách hodnotíte jako výlučně bakterie? Mohou na tomto mediu růst i plísně? Pokud ano, máte nějaké vysvětleni pro vaše výsledky, kdy se tam neobjevovaly?
4. Mohla byste porovnat a vysvětlit vliv otevřeného okna a přítomnosti osob v místnosti na vaše sedimentační experimenty? Znamenalo to více mikroorganismů v místnosti, nebo to jen ovlivnilo vaše měření?
5. Váš výsledek, že větrání zhoršuje kontaminaci mikroorganismy v místnosti, pro mě bylo překvapující. Platí to, podle Vašeho názoru, i např. na běžně obývané místnosti, kde se neprovádí sterilizace jako v pivovaru nebo laboratoři?
6. Jaké je Vaše vysvětlení toho, že zelené plochy snižují množství mikroorganismů ve vzduchu?

časový limit pro vložení odpovědí do: 28. 4. 2020 9:35