Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 4, 8 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 4, 8

#21215
Jan Petr
Host

název práce: Hledání nových RNA virů
autor: Jiří Houska
název školy: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9, Husova 9, 37001 České Budějovice
odkaz na video: https://socv2.nidv.cz/is/garant/prihlaska/8b59a229-6e05-11ea-9fea-005056bd6e49
doplňující otázky:
1. Do jaké míry vadí jen povrchní determinace hostitelů virů – choroš, lišejník
2. Jak bylo vybíráno spektrum hostitelů virů – proč vzorky z volné přírody ČR versus plíseň na citrusech? Je v tom nějaký systém?
3. Proč byly zařazeny asociované s jahodníkem, když se většinou práce věnuje plísním/houbám?
4. Tab. 2 – zkratka n.a. – není vysvětlená, prosíme o doplnění
5. Nový vir vykazuje podobnost v proteáze alfa-chrysovirů, zatímco v RNA dependentní RNA polymeráze s beta-chrysovirem, což vysvětlujete jako důsledek rekombinace. Nejedná se ale ve skutečnosti o dva viry, které napadly stejného hostitele?
6. FvaV1 se Vám podařilo prokázat jen u původní rostliny. Jednalo se o dva odběry vzorku v různém čase, nebo jste pracoval s původním vzorkem odebraným před obevem viry? Jak by toto ovlivnilo interpretaci výsledků?
7. Ve vzorcích jste detekoval virus, který obsahoval geny příbuzné 2 známým virům. Mohlo by se jednat i o koinfekci dvěma viry? Co naznačuje, že tomu tak není?
8. Jak dlouho přežijí viry, o kterých předpokládáte, že jsou hmyzí, v prostředí jahodníku.

časový limit pro vložení odpovědí do: 28. 4. 2020 9:35