Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 4, 8 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 4, 8

#21211
Jan Petr
Host

název práce: Fenologie kvetení a růstu listů mokřadních rostlin
autor: Tereza Kaucká
název školy: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308, Na Sadech 308, 37926 Třeboň
odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=78HyiaQIxW4&feature=youtu.be
doplňující otázky:
1. Jak byli vybráni jedinci k měření? – jen podle libovůle autorky nebo podle nějakého náhodného klíče – třeba všechny ve vzdálenosti od určitého bodu, na určité linii apod.?
2. Metodika – vzorec – nejsou vysvětleny veličiny a, b, c ve vzorci, uvedeno je pouze vysvětlení „t“.
3. V prezentaci zmiňuje fázi kvetení – ale není uvedeno v práci – zabývala se touto fenofází nebo je uvedeno v prezentaci jaksi navíc?
4. Jak by podle Vás fungoval management mokřadů založený na Vašich pozorováních?
5. Očekávali jste nějaké rozdíly mezi jedno a dvouděložnými rostlinami? Pokud ano, tak proč?
6. Byl nějaký objektovní důvod pro odtsranění orobince z hodnocení korelace? Nebo to jen „kazil“? Napadali by Vás případně nějaké objektivmí důvody, proč vzorek z analýzy vyřadit?
časový limit pro vložení odpovědí do: 28. 4. 2020 9:15