Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 4, 8 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 4, 8

#21209
Jan Petr
Host

název práce: Průběh infekce houbovými parazity na fytoplanktonu ve vodních nádržích Římov a Žlutice
autor: Michaela Wipplingerová
název školy: Gymnázium J. V. Jirsíka, Fráni Šrámka 23, 37146 České Budějovice
odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=FDoxr6CHHFg&feature=youtu.be
doplňující otázky:

1. Co bylo tedy cílem práce – porovnat epidemie chytridiomycétami ve dvou nádržích (pak ale metodiku nahlodává rozdílnost environmentálních faktorů a odlišná doba sběru dat) nebo ověřit metodiku zjišťování, barvení a počítání spór?
2. Kapitola 1.3 – Je pro řasy významnou živinou draslík (není uváděn v textu)?
3. Kapitola 2.1 – V textu je asi chyba – Římov 2,06 km2, Žlutice 167,39 km2 – na videu tvrdí autorka, že Žlutická nádrž je menší.
4. V různých nádržích byly pozorovány infekce jiných druhů fytoplanktonu. Proč ne jen jeden u obou nebo oba v obou?
5.Parazitace fytoplantonu chytridiomycotou byla prováděna v přirozeném prostředí ve vodních nádržích. Bylo by možné tento pokus provést v laboratoři za kontrolovaných podmínek?

časový limit pro vložení odpovědí do: 28. 4. 2020 9:10