Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 15, 16 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 15, 16

#21200
Martin Gaži
Host

název práce: Charta 77 a její dopad na život Martina Šimsy
autor: Tomáš Pikous
název školy: Gymnázium J. V. Jirsíka, Fráni Šrámka 23, 37146 České Budějovice
odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=fa-8BAhH8Vs
doplňující otázky:
1. Ve výkladu o reakci většinové společnosti na Chartu 77 a její signatáře se v obecné rovině opíráte o text Miroslava Kusého. Dalo by se v tomto směru pokračovat ve výzkumu okolností konkrétní kauzy, která je ve středu Vašeho zájmu?
2. Existuje do budoucna možnost analýzy výpovědí těch, kteří o disidentské činnosti Martina Šimsy věděli, ale neúčastnili se jí (vnímání situace „insider“ x „outsider“)?
3. Naznačujete souvislost myšlení Martina Šimsy s pacifistickými ideami. Je možné je zasadit do širšího kontextu myšlení 70. a 80. let? Existuje nějaká souvislost s dobovým pacifistickým hnutím v západní Evropě? Anebo byla československá situace odlišná?
4. Dala by se najít nějaká shoda v názorech na politickou situaci mezi vrstevníky Martina Šimsy (narození v 2. polovině 50. let 20. století), nebo byly jeho postoje především důsledkem výchovy ve specifické atmosféře křesťanské rodiny dlouhodobě perzekvované komunistickou mocí?
časový limit pro vložení odpovědí nejpozději do: 28. 4. 9:15 hod.