Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 10 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 10

#21169
Obdržálek
Host

Otázky:
Lukáš Dolanský – Bude Vámi vyvinutý přístroj prakticky využíván, případně jaké práce je ještě provést k dosažení tohoto cíle?
Josef Chrt – V prezentaci jste podal informace o výkonu folií pro podlahové vytápění v kW/m2. Předpokládám, že šlo jen o přeřeknutí?
František Bůžek – Mohl byste odhadnout výši ceny vstupních komponentů Vašeho výrobku?
Michal Reiser – Oceňuji šíři dovedností, které jste musel předvést, včetně zadání výroby DPS profesionální firmě až po design. Jak hodláte tyto znalosti využít v budoucnosti?